Search

Please click here to view last year's event guide with the complete list of 2016 exhibitors and below for exhibitors already booked to attend this year's event.
Cliciwch yma i weld arweiniad y llynedd gyda’r rhestr lawn o arddangoswyr 2016 ac isod am arddangoswyr sydd eisoes wedi cadw lle i arddangos yn nigwyddiad eleni.

ALDI — Stand: 4

Arts Council of Wales / Cyngor Celfyddydau Cymru  — Stand: 11

Aston Pharmacy School, Aston University / Ysgol Fferylliaeth Aston, Prifysgol Aston — Stand: 38

Babcock International Group / Grŵp Rhyngwladol Babcock  — Stand: 29

Big Ideas Wales — Stand: 43

British Army / Y Fyddin Brydeinig — Stand: 10

Cambrian Training / Hyfforddiant Cambrian — Stand: 6

CGI — Stand: 6

CITB  — Stand: 31

Coleg Cambria — Stand: 15

Europass/Euroguidance  — Stand: 21

GIG Cymru/NHS Wales  — Stand: 48

Grwp Llandrillo Menai — Stand: 25

Higher Education in Wales — Stand: 2

Horizon Nuclear Power — Stand: 26

Royal Navy & Royal Marines / Y Llynges Frenhinol a’r Môr-filwyr Brenhinol — Stand: 50

Ship Safe Training Group Ltd / Grŵp Hyfforddiant Ship Safe Cyf — Stand: 30

Tasty Careers — Stand: 44

Wales and West Utilities Cyf/Wales and West Utilities — Stand: 5

  • Organised by:

    • Supported by: