Search

Please click here to view last year's event guide with the complete list of 2016 exhibitors and below for exhibitors already booked to attend this year's event.
Cliciwch yma i weld arweiniad y llynedd gyda’r rhestr lawn o arddangoswyr 2016 ac isod am arddangoswyr sydd eisoes wedi cadw lle i arddangos yn nigwyddiad eleni.

Acorn  — Stand: 46

ACT — Stand: 45

ALDI — Stand: 5

Arts Council of Wales / Cyngor Celfyddydau Cymru  — Stand: 16

Babcock International Group / Grŵp Rhyngwladol Babcock  — Stand: 33

Big Ideas Wales — Stand: 66

British Army / Y Fyddin Brydeinig — Stand: 89

Cambrian Training / Hyfforddiant Cambrian — Stand: 36

Cardiff and Vale College / Coleg Caerdydd a’r Fro — Stand: 40

Cardiff Metropolitan University / Prifysgol Metropolitan Caerdydd — Stand: 3

Cardiff University — Stand: 4

CGI — Stand: 6

CITB  — Stand: 23

Coleg Gwent  — Stand: 37

Coleg Pen-y-bont Bridgend College — Stand: 19

Cymdeithas y Contractwyr Trydanol (ECA) Electrical Contractors’ Association (ECA) — Stand: 54

DVLA — Stand: 1

Edge Hotel School — Stand: 32

GIG Cymru/NHS Wales  — Stand: 68

Gower College Swansea / Coleg Gŵyr Abertawe — Stand: 2

HELOA Wales — Stand: 20

Intellectual Property Office / Y Swyddfa Eiddo Deallusol — Stand: 65

ITEC Group / Grŵp ITEC — Stand: 69

Joint Industry Board / Cyd-fwrdd Diwydiant — Stand: 54

JTL — Stand: 54

Rathbone Cymru — Stand: 21

Royal Air Force / Y Llu Awyr Brenhinol — Stand: 56

Royal Navy & Royal Marines / Y Llynges Frenhinol a’r Môr-filwyr Brenhinol — Stand: 55

Ship Safe Training Group Ltd / Grŵp Hyfforddiant Ship Safe Cyf — Stand: 31

St David's Catholic College / Coleg Catholig Dewi Sant — Stand: 59

TARGETcareers — Stand: 69

Tasty Careers & Teachers Passport Sponsor/Noddi Pasbortau Athrawon — Stand: 23

University of Wales, Trinity Saint David — Stand: 62

Wales and West Utilities Cyf/Wales and West Utilities — Stand: 37

  • Organised by:

    • Supported by: