Gyrfaoedd yn y Peiriannu

Mae llawer o yrfaoedd a rolau gwahanol yn sector yr Peiriannu.  I’ch helpu i ddysgu mwy dyma nifer o ddisgrifiadau swydd sy’n dangos pa sgiliau, cymwysterau, cyflog a hyfforddiant mae eu hangen a sut allwch chi fachu’ch swydd ddelfrydol.

 • Download the PDF Peirianneg Awyrofod
 • Download the PDF Technegydd Peirianneg Moduro
 • Download the PDF Biocemegydd
 • Download the PDF Gweithiwr Proses mewn Ffatri Gemegol
 • Download the PDF Dylunwyr Peirianyddol
 • Download the PDF Cyflenwi Ynni & Thechnoleg
 • Download the PDF Peiriannydd Crefft Peirianneg
 • Download the PDF Technegydd Peirianneg
 • Download the PDF Peiriannydd Amgylcheddol
 • Download the PDF Technegydd Labordy
 • Download the PDF Peirianneg Gweithgynhyrchu
 • Download the PDF Peiriannydd Mwyngloddio
 • Download the PDF Peiriannydd Niwclear
 • Download the PDF Technegydd Gwasanaeth ar y Môr
 • Download the PDF Ffitiwr Cynhyrchu neu Osod
 • Download the PDF Technegydd Rheoli Ansawdd
 • Download the PDF Technegydd Telegyfathrebu
 • Download the PDF Trwsiwr Corff Cerbyd
Watch the latest video
Find out more about the different careers in the Engineering sector by watching the latest video.