Gyrfaoedd yn y Amgylchedd Adeiledig

Mae llawer o wahanol yrfaoedd a rolau yn sector yr Amgylchedd Adeiledig. I’ch helpu i ddysgu mwy dyma nifer o ddisgrifiadau swydd sy’n dangos pa sgiliau, cymwysterau a hyfforddiant mae eu hangen a sut allwch chi fachu’ch gyrfa ddelfrydol.

 • Download the PDF Pensaernïaeth
 • Download the PDF Briciwr
 • Download the PDF Gwaith Coed a Saernïaeth
 • Download the PDF Inswleiddiwr Wal Ddwbl
 • Download the PDF Peirianneg Sifil
 • Download the PDF Gweithiwr Craen
 • Download the PDF Ffensiwr
 • Download the PDF Gosodwr Llawr neu Osodwr Carpe
 • Download the PDF Gwydrwr
 • Download the PDF Asffaltwr Mastig
 • Download the PDF Paentio ac Addurno
 • Download the PDF Partisiwnwr
 • Download the PDF Plastrwr
 • Download the PDF Gweithiwr Ffordd
 • Download the PDF Gorchuddiwr ac Arwisgwr To
 • Download the PDF Töwr
 • Download the PDF Sgaffaldiwr
 • Download the PDF Saer Maen
 • Download the PDF Syrfëwr – Adeiladu
Watch the latest video
Find out more about the different careers in the Built Environment sector by watching the latest video.