Gyrfaoedd yn y Advice

Mae llawer o yrfaoedd a rolau gwahanol yn sector yr Advice.  I’ch helpu i ddysgu mwy dyma nifer o ddisgrifiadau swydd sy’n dangos pa sgiliau, cymwysterau, cyflog a hyfforddiant mae eu hangen a sut allwch chi fachu’ch swydd ddelfrydol.

 • Download the PDF Gweithiwr Canolfan Gynghori
 • Download the PDF Cyfarwyddyd Gyrfaoedd
 • Download the PDF Cynorthwyydd Dosbart
 • Download the PDF Cynghorwr Defnyddwyr
 • Download the PDF Cynghorwr
 • Download the PDF Cynorthwyydd Gweithr
 • Download the PDF Ymgynghorydd Asiantaeth Gyflog
 • Download the PDF Darlithydd – Addysg Uwch
 • Download the PDF Cynorthwyydd Llyfrgell neu
 • Download the PDF Swyddi Cynorthwyol mewn Ysgoli
 • Download the PDF Gofal Plant ac Addysg Feith
 • Download the PDF Therapydd Galwedigaethol
 • Download the PDF Dysgu Anghenion Arbennig
 • Download the PDF Dysgu
 • Download the PDF Swyddog Undeb Llafur)
 • Download the PDF Rheolwr Gwirfoddoli
 • Download the PDF Cynghorwr Hawliau Lles
Watch the latest video
Find out more about the different careers in the Advice, Education and Training sector by watching the latest video.