Search

SkillsCymru yw’r digwyddiad gyrfaoedd a sgiliau PENNAF i Gymru, wedi ei leoli yng Nghaerdydd a Llandudno ac yn denu hyd at 10,000 o bobl bob blwyddyn.

Yn SkillsCymru gall pobl ifanc a myfyrwyr gymryd rhan mewn nodweddion rhyngweithiol, arddangosiadau ymarferol a gweithgareddau heriol. Gall ymwelwyr ddysgu am yr amrediad anferth o yrfaoedd, hyfforddiant a chyngor sydd ar gael yng Nghymru, cael cipolwg ar beth allai gyrfa eu dyfodol fod a chael gwir fewnwelediad i sut fyddai hynny.

Mae mwy na 100 o gwmnïau a sefydliadau’n mwynhau cwrdd a dylanwadu ar genhedlaeth nesaf arweinwyr a gweithwyr Cymru. Gallant ysbrydoli ac ysgogi pobl ifanc wyneb yn wyneb a dweud wrthynt am yrfaoedd nad ydynt erioed wedi eu hystyried o bosib. Bydd cyrff o sectorau diwydiant allweddol yn cynrychioli cyflogwyr blaenllaw Cymru a byddant wrth law i roi’r cyngor a’r arweiniad mae eu hangen ar bobl ifanc i ddilyn gyrfa yn niwydiant eu dewis.

Athrawon, rhieni, myfyrwyr a phobl ifanc – cadwch y dyddiadau!

5 Hydref 2017 9.30pm - 3pm, Venue Cymru, Llandudno

11 Hydref 2017 9.30am - 3pm, Arena Motorpoint, Caerdydd
12 Hydref 2017 9.30am - 3pm, Arena Motorpoint, Caerdydd

Mae’r digwyddiad ar agor gyda’r nos yn y ddau leoliad i sicrhau nad yw’r sawl sy’n methu dod yn ystod y dydd yn colli’r cyfle rhagorol hwn, a’i gwneud yn bosibl i rieni fwynhau’r digwyddiadau a chael gwybodaeth a chyngor gwerthfawr ar gyfer eu plant:

Agoriadau Noson

4 Hydref 2017 5pm - 7pm Venue Cymru, Llandudno

11 Hydref 2017 5pm - 7pm Arena Motorpoint, Caerdydd

Gall unrhyw gwmnïau neu ymwelwyr sy’n dymuno cymryd rhan eleni e-bostio gabrielle.mcevans@prospects.co.uk neu ffonio 01823 362800.
Pa yrfa ydych chi’n ymddiddori ynddi? >


  • Trefnwyd gan:

    • Cefnogwyd gan: